capture imaginations, awaken desires, unite the Jesuits and Collaborators in Christ mission

AIR IGNATIUS

I  Pertolongan kita demi nama Tuhan

U Yang menciptakan langit dan bumi

 

I  Terpujilah nama Yesus Tuhan kita

U Sekarang dan selama-lamanya

 

I  Kabulkanlah doa kami yang Tuhan,

U Dan seruan kami membumbung ke hadiratMu

 

I  Tuhan sertamu

U Dan sertamu juga

 

I  Marilah kita berdoa

Allah yang kudus, Bapa yang kekal dan kuasa, 

dengan mencurahkan berkat dan kasih-Mu

kepada badan yang sakit,

Engkau menjaga manusia, citra ciptaan-Mu

dengan kebaikanMu yang tanpa batas. 

Berkenanlah menolong kami 

dalam memuliakan namaMu,

supaya dengan perantaraan St Ignatius, saksiMu, 

para hambaMu Engkau lepaskan dari penyakit dan 

memperoleh kesehatannya kembali. 

 

Kiranya tanganMu  yang perkasa 

mengangkat para hambaMu

dan menguatkan mereka dengan kuat kuasaMu,

sehingga akhirnya mereka kembali bersatu 

semakin erat dalam persekutuan umat beriman. 

Semua ini kami mohon dengan pengantaraan 

Tuhan kami Yesus Kristus,

yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus,

hidup dan berkuasa, 

kini dan sepanjang masa. Amin.

 

 

-Imam mencelupkan medali ke dalam air dan memberkati air — 

 

Ya Tuhan, sudilah memberkati [+] air ini,

supaya menjadi sarana yang berguna bagi umatMu.

Perkenankanlah supaya

dengan perantaraan St. Ignatius 

yang medalinya kami benamkan ke dalam air ini,

siapapun yang meminumnya,

memperoleh kesehatan badan

dan keselamatan jiwanya. 

Demi Kristus Tuhan dan pengatara kami. Amin. 

 

– medali di tarik ke atas, dilanjutkan dengan doa — 

 

Ya Tuhan, agar namaMu semakin dimuliakan,

dengan bantuan St. Ignatius 

Engkau telah menguatkan gerejaMu

yang sedang berjuang. 

Semoga kami semua yang berjuang

mengalahkan kejahatan di dunia ini

dengan pertolongan St. Ignatius, menjadi pantas

menerima mahkota di surga bersamanya. 

Demi Kristus, PuteraMu,

Tuhan dan Pengantara kami,

yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus,

hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.

Amin.